Gebruiksvoorwaarden

Gepubliceerd op juni 15, 2023

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst") regelen de toegang tot en het gebruik van de CarGroov-website ("Website") en alle diensten die via de Website worden aangeboden. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u om geen gebruik te maken van de Website.

1. Verstrekte Diensten

1.1. De Website, beheerd door CarGroov, biedt informatie met betrekking tot auto's, onderhouds- en reparatieadvies, en biedt codes voor het ontgrendelen van autoradio's te koop aan.

1.2. De codes kunnen worden gekocht via een PayPal-knop en de betalingen worden veilig verwerkt door PayPal. In geval van klachten of verzoeken tot terugbetaling zijn de beleidsregels en procedures van PayPal van toepassing.

2. Gebruikersverantwoordelijkheden

2.1. Gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten en dienen zich te houden aan alle geldende wetten en regelgeving.

2.2. Gebruikers stemmen ermee in geen ongeoorloofde activiteiten te ondernemen, waaronder maar niet beperkt tot ongeoorloofde toegang tot de Website of de systemen ervan, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of enige illegale handelingen.

3. Intellectueel Eigendom

3.1. Alle inhoud op de Website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en handelsmerken, is intellectueel eigendom van CarGroov tenzij anders vermeld.

3.2. Gebruikers mogen geen enkele inhoud van de Website reproduceren, verspreiden, wijzigen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarGroov.

4. Gegevensverzameling en Privacy

4.1. CarGroov verzamelt en bewaart e-mailadressen van gebruikers uitsluitend met het doel de aangeschafte codes voor het ontgrendelen van autoradio's te verstrekken en incidenteel te communiceren over de tevredenheid van gebruikers met de diensten.

4.2. De verzameling en het gebruik van gebruikersgegevens zijn onderworpen aan ons Privacybeleid.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

5.1. De informatie, adviezen en diensten die op de Website worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als professioneel advies.

5.2. CarGroov kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of fouten die voortvloeien uit het gebruik van de Website of het vertrouwen op de verstrekte informatie.

5.3. Gebruikers erkennen dat zij de Website en de diensten op eigen risico gebruiken.

6. Beëindiging

6.1. CarGroov behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts of toegang tot de Website naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten in geval van schending van deze Overeenkomst of ongeoorloofde activiteiten.

7. Wijzigingen

7.1. CarGroov kan deze Overeenkomst op elk moment wijzigen of bijwerken. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen, en het voortgezette gebruik van de Website na de wijzigingen wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.